Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice

Veleučilišta

Visoka učilišta u sustavu ISVU po veleučilištima:

  Međimursko veleučilište u Čakovcu
  Tehničko veleučilište u Zagrebu
  Tehničko veleučilište u Zagrebu, Strojarski odjel
  Veleučilište "Nikola Tesla"
  Veleučilište Lavoslav Ružička
  Veleučilište Marko Marulić u Kninu
  Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ
  Veleučilište u Dubrovniku
  Veleučilište u Karlovcu
  Veleučilište u Požegi
  Veleučilište u Rijeci
  Veleučilište u Slavonskom Brodu
  Veleučilište u Splitu
  Veleučilište u Šibeniku
  Veleučilište u Varaždinu
  Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti
  Zdravstveno veleučilište
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu