Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice

Visoke škole

Visoka učilišta u sustavu ISVU po visokim školama:

  Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn - Studij sportskog menadžmenta, Split
  Visoka novinarska škola u Zagrebu
  Visoka policijska škola, Zagreb
  Visoka politehnička škola u Zagrebu
  Visoka poslovna škola "Libertas" u Zagrebu s pravom javnosti
  Visoka poslovna škola "Utilus" s pravom javnosti u Zagrebu
  Visoka poslovna škola s pravom javnosti, Višnjan
  Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti
  Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina
  Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije
  Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA
  Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI
  Visoka škola za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti
  Visoka škola za financijski menadžment
  Visoka škola za informacijske tehnologije
  Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
  Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija 'Kairos'
  Visoka škola za primijenjeno računarstvo
  Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti
  Visoka tehnička škola u Bjelovaru
  Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij s pravom javnosti
  Visoka učiteljska škola u Čakovcu
  Visoka učiteljska škola u Gospiću
  Visoka učiteljska škola u Petrinji
  Visoka učiteljska škola u Puli
  Visoka učiteljska škola u Splitu
  Visoko Evanđeosko Teološko Učilište u Osijeku
  Visoko gospodarsko učilište, Križevci
  Zagrebačka škola ekonomije i managementa
  Zagrebačka škola za menadžment
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu