Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, Nastavni program za akademsku godinu 2018/2019

otvori svezatvori sve
+Studij : Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Vrsta studija: Stručni preddiplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Vrsta studija: Stručni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Studij : Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Modul : Geotehnika
+Modul : Hidrotehnika
+Modul : Inženjersko modeliranje građevina
+Modul : Konstrukcije
+Modul : Prometnice
+Modul : Urbano inženjerstvo
+Studij : Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Vrsta studija: Stručni specijalistički diplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
K - Konstrukcijske vježbe
SP - Stručna praksa
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu