Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Energetika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2018/2019

Semestar 2
[1328] Tjelesna i zdravstvena kultura VIII > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
31899*Tjelesna i zdravstvena kultura VIII0000300000001.0
[1329] Izborni tehnički kolegij VIII. i X. semestra > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
184038 **Aktivna kontrola vibracija4500000000004.0
159803Automatizacija ljevaonica (i)30015000000004.0
73035 **Boilers (Kotlovi)30000000015004.0
184039CFD u brodskoj hidrodinamici30000001500004.0
46495Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija30150000000004.0
18732Dinamička čvrstoća tankostjenih konstrukcija30100000005004.0
184040 **Eksperimentalne metode u brodskoj hidrodinamici30000001500004.0
184041 **Elektromobilnost30123000000004.0
156320Energetska oporaba otpada i otpadnih materijala30001500000004.0
184043 **Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost broda30000001500004.0
156456 **Energetski pregled zgrada i industrijskih postrojenja30150000000004.0
156450Energetsko certificiranje zgrada30001100400004.0
103306European Global Product Realization Course I (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda I)15003000000004.0
103307European Global Product Realization Course II (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda II)15003000000004.0
159244Fizika ultrazvučne medicine30015000000004.0
184044Formula student15003000000004.0
18446Fotogrametrija i vizualizacija objekata30015000000004.0
33809Hidraulički pogoni30150000000004.0
169121Hidrodinamika brzih brodova30000001500004.0
18608Industrijska aerodinamika452025000000007.0
184046Integrirani mjerni i ispitni sustavi30015000000004.0
159149 **Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa30000001500004.0
184047Interakcija čovjeka i robota30015000000004.0
156383 **Inženjerska keramika30015000000004.0
18689 **Inženjerske baze podataka30015000000004.0
184048Konstrukcija nadogradnji vozila i priključnih vozila30001500000004.0
156446Korozijska oštećenja konstrukcija i postrojenja30015000000004.0
184049Medicinska robotika30015000000004.0
46489Mehanički integritet konstrukcija30150000000004.0
18781Mehanika kompozitnih materijala30150000000004.0
18904Numerička analiza konstrukcija30015000000004.0
33979 **Numeričke metode dinamike konstrukcijskih sustava30150000000004.0
33805Numeričke metode u mehanici kontinuuma30150000000004.0
18461Oblikovanje deformiranjem30015000000004.0
18638Obrada odvajanjem30011004000004.0
184052Održavanje 4.03008000700004.0
171367 **Održiva proizvodnja30000001500004.0
84474Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign3000800007004.0
18643 **Opća teorija sustava RI30105000000005.0
156381Optički mjerni sustavi15030000000004.0
33806 **Optimiranje mehaničkih konstrukcija30150000000004.0
184054 **Osnove akustike4500000000004.0
184055 **Osnove projektiranja proizvodnih procesa30001500000004.0
34199 **Osnove transportnih uređaja30150000000004.0
69911 **Otpor i propulzija broda451641000000006.0
18703Porivni sustavi malih brodova30001500000004.0
18704 **Porivni sustavi ratnih brodova30001500000004.0
18913 **Poslovni sustavi i menadžment30150000000003.0
18918 **Postupci modificiranja i prevlačenja30015000000004.0
18710 **Pouzdanost brodskih energetskih sustava30150000000004.0
184056 **Pouzdanost ispitnih metoda30015000000004.0
18478 **Procesno inženjerstvo30150000000004.0
171995Proizvodnja kompozitnih tvorevina30010000500004.0
172060 **Proizvodnja plastične ambalaže30000001500004.0
169360 **Pružna vozila velikih brzina30150000000004.0
184447Računalne mreže (i)30015000000004.0
159242Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima30031200000004.0
184060 **Strojno učenje u održavanju3007000800004.0
14598 **Struktura i svojstva materijala30015000000004.0
184063Sustavi i oprema zrakoplova za slobodno letenje30015000000004.0
156443Suvremena aditivna proizvodnja30015000000004.0
159382 **Tehnička logistika (i)30000001500004.0
19016 **Toplinska obrada metala30015000000004.0
19424Turbostrojevi30300000000004.0
33976 **Umjetna inteligencija30150000000004.0
156454 **Upravljanje električnim i hibridnim vozilima30150000000004.0
33810 **Upravljanje konstrukcijskim uredom30150000000004.0
24428Upravljanje kvalitetom30300000000005.0
18541 **Uvod u teoriju vibracija30150000000004.0
18542 **Uvod u vibracijsku dijagnostiku30150000000003.0
18494Vakuumska tehnika30150000000004.0
18574 **Vizijski sustavi30015000000004.0
156447Zaštita organskim prevlakama30015000000004.0
33807 **Žičare30150000000004.0
[1334] Izborni kolegij smjera PE I - (VIII.) semestar > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
73035 **Boilers (Kotlovi)30000000015004.0
63974Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije3078000000004.0
18597Eksperimentalne metode mehanike fluida30510000000004.0
156455Energetska učinkovitost i optimizacija u zgradama30015000000004.0
156450Energetsko certificiranje zgrada30001100400004.0
18600Energetsko planiranje30000000015004.0
18738 **Evaporativni procesi30150000000003.0
19018Fluidizacija i transport čestica fluidima30150000000003.0
171525Numeričko modeliranje u energetskim strojevima30001500000003.0
18477 **Procesi difuzije30150000000003.0
18796Projektiranje energetskih postrojenja30000000015004.0
18730Termotehnički pokus30150000000004.0
18805Vodik i gorivni članci30000000015004.0
Semestar 3
[6424] Izborni kolegij smjera PE II - (IX.) semestar > Odabrati dva predmeta
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
33803Distribuirani energetski izvori30150000000004.0
18506Ekonomika energetike30000000015004.0
112318Heat Pumps VS Renewable Energy Sources (Dizalice topline i obnovljive tehnologije u energetici)452010000000006.0
18607Hidrodinamika cijevnih mreža30150000000004.0
95106Komunalna hidrotehnika30150000000004.0
19416 **Konstrukcija turbostrojeva30150000000004.0
73040 **Kvantitativna infracrvena termografija30015000000004.0
156291Održivo gospodarenje energijom u pametnim gradovima30001500000004.0
169309Primjena metode kontrolnih volumena u numeričkom modeliranju30001500000004.0
18716Računalna mehanika fluida30000000015004.0
156449Solarni toplinski sustavi3004700400004.0
94271Vjetroturbine i postrojenja30132000000004.0
[2069] Tjelesna i zdravstvena kultura IX > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
14395*Tjelesna i zdravstvena kultura IX0000300000001.0
Semestar 4
[6427] Izborni kolegij smjera PE III - (X.) semestar > odabrati tri predmeta
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
63974Dizalice topline s obnovljivim izvorima energije3078000000004.0
18597Eksperimentalne metode mehanike fluida30510000000004.0
156455Energetska učinkovitost i optimizacija u zgradama30015000000004.0
156450Energetsko certificiranje zgrada30001100400004.0
18600Energetsko planiranje30000000015004.0
18738 **Evaporativni procesi30150000000003.0
19018Fluidizacija i transport čestica fluidima30150000000003.0
184064Ispitivanja toplinskih svojstava tvari30312000000004.0
90433Modeliranje izgaranja i zračenja30000000015004.0
169312Modeliranje termoenergetskih postrojenja30003000000005.0
18628Numeričke metode u mehanici kontinuuma30000000015004.0
171525Numeričko modeliranje u energetskim strojevima30001500000003.0
19574Primjena naprednih koncepata regulacije30000000015004.0
18477 **Procesi difuzije30150000000003.0
18796Projektiranje energetskih postrojenja30000000015004.0
18805Vodik i gorivni članci30000000015004.0
[2070] Tjelesna i zdravstvena kultura X > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
14872* **Tjelesna i zdravstvena kultura X0000300000001.0
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu