Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Računalno inženjerstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2018/2019

Semestar 2
[1328] Tjelesna i zdravstvena kultura VIII > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
31899*Tjelesna i zdravstvena kultura VIII0000300000001.0
[16249] Izborni kolegiji smjera RI I - (VIII. semestar) > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
18689 **Inženjerske baze podataka30015000000004.0
18619 **Modeliranje i simulacija obradnih procesa i sustava3078000000004.0
18662 **Napredni ljevački postupci3007800000004.0
171995Proizvodnja kompozitnih tvorevina30010000500004.0
172005 **Projektiranje kalupa za preradu polimera30001500000004.0
159242Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima30031200000004.0
Semestar 3
[5030] Izborni tehnički kolegij IX. semestra > odabrati jedan predmet
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
14651 **Čvrstoća i konstrukcija pomorskih objekata30001500000004.0
111637Dynamics of Multibody Systems (Dinamika diskretnih mehaničkih sustava)30015000000004.0
64976 **Ekološka zaštita30150000000004.0
159244Fizika ultrazvučne medicine30015000000004.0
73053Gospodarenje otpadom30150000000004.0
112318Heat Pumps VS Renewable Energy Sources (Dizalice topline i obnovljive tehnologije u energetici)452010000000006.0
184045Industrijske računalne mreže30015000000004.0
46489Mehanički integritet konstrukcija30150000000004.0
184050Metalurgija praha30015000000004.0
184051 **Metodički razvoj polimernih proizvoda30150000000004.0
156408Nanomaterijali30015000000004.0
171295Navigacijski sustavi15030000000004.0
184107 **Osnove karakterizacije materijala30015000000004.0
169266Osposobljenost i akreditacija laboratorija300150001500004.0
18703 **Porivni sustavi malih brodova30001500000004.0
18704 **Porivni sustavi ratnih brodova30001500000004.0
18710 **Pouzdanost brodskih energetskih sustava30150000000004.0
159623Pouzdanost tehničkih sustava30000001500004.0
169309Primjena metode kontrolnih volumena u numeričkom modeliranju30001500000004.0
184058Programiranje robota30015000000004.0
159338Recikliranje materijala (I)3007008000004.0
169275Rendgenski vizijski sustavi30015000000004.0
169131Simulacije proizvodnih i logističkih sustava30000001500004.0
156449Solarni toplinski sustavi3004700400004.0
184062Sustavi energetske elektronike30105000000004.0
18956Svemirske letjelice30015000000004.0
93739 **Tehnički informacijski sustavi30015000000004.0
184110 **Višekriterijsko projektiranje i optimizacija30005001000004.0
[2087] Izborni netehnički kolegij IX. semestra > odabrati jedan predmet
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
32395Industrijska sociologija30150000000004.0
184037Osiguravanje kompetencija ispitnog osoblja30150000000004.0
20137Strateški menadžment30300000000005.0
39999Teorija odlučivanja30150000000004.0
18577 **Znanost, tehnika, društvo30150000000004.0
[2069] Tjelesna i zdravstvena kultura IX > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
14395*Tjelesna i zdravstvena kultura IX0000300000001.0
Semestar 4
[1329] Izborni tehnički kolegij VIII. i X. semestra > odabrati jedan predmet
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
184038 **Aktivna kontrola vibracija4500000000004.0
159803Automatizacija ljevaonica (i)30015000000004.0
73035 **Boilers (Kotlovi)30000000015004.0
184039CFD u brodskoj hidrodinamici30000001500004.0
46495Čvrstoća kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija30150000000004.0
18732Dinamička čvrstoća tankostjenih konstrukcija30100000005004.0
184040 **Eksperimentalne metode u brodskoj hidrodinamici30000001500004.0
184041 **Elektromobilnost30123000000004.0
156320Energetska oporaba otpada i otpadnih materijala30001500000004.0
184043 **Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost broda30000001500004.0
156456 **Energetski pregled zgrada i industrijskih postrojenja30150000000004.0
156450Energetsko certificiranje zgrada30001100400004.0
103306European Global Product Realization Course I (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda I)15003000000004.0
103307European Global Product Realization Course II (EGPR Europski kolegij: Globalni razvoj proizvoda II)15003000000004.0
159244Fizika ultrazvučne medicine30015000000004.0
184044Formula student15003000000004.0
18446Fotogrametrija i vizualizacija objekata30015000000004.0
33809Hidraulički pogoni30150000000004.0
169121Hidrodinamika brzih brodova30000001500004.0
18608Industrijska aerodinamika452025000000007.0
184046Integrirani mjerni i ispitni sustavi30015000000004.0
159149 **Inteligentno projektiranje tehnoloških procesa30000001500004.0
184047Interakcija čovjeka i robota30015000000004.0
156383 **Inženjerska keramika30015000000004.0
18689 **Inženjerske baze podataka30015000000004.0
184048Konstrukcija nadogradnji vozila i priključnih vozila30001500000004.0
156446Korozijska oštećenja konstrukcija i postrojenja30015000000004.0
184049Medicinska robotika30015000000004.0
46489Mehanički integritet konstrukcija30150000000004.0
18781Mehanika kompozitnih materijala30150000000004.0
18904Numerička analiza konstrukcija30015000000004.0
33979 **Numeričke metode dinamike konstrukcijskih sustava30150000000004.0
33805Numeričke metode u mehanici kontinuuma30150000000004.0
18461Oblikovanje deformiranjem30015000000004.0
18638Obrada odvajanjem30011004000004.0
184052Održavanje 4.03008000700004.0
171367 **Održiva proizvodnja30000001500004.0
84474Održivost u razvoju proizvoda - Ecodesign3000800007004.0
18643 **Opća teorija sustava RI30105000000005.0
156381Optički mjerni sustavi15030000000004.0
33806 **Optimiranje mehaničkih konstrukcija30150000000004.0
184054 **Osnove akustike4500000000004.0
184055 **Osnove projektiranja proizvodnih procesa30001500000004.0
34199 **Osnove transportnih uređaja30150000000004.0
69911 **Otpor i propulzija broda451641000000006.0
18703Porivni sustavi malih brodova30001500000004.0
18704 **Porivni sustavi ratnih brodova30001500000004.0
18913 **Poslovni sustavi i menadžment30150000000003.0
18918 **Postupci modificiranja i prevlačenja30015000000004.0
18710 **Pouzdanost brodskih energetskih sustava30150000000004.0
184056 **Pouzdanost ispitnih metoda30015000000004.0
18478 **Procesno inženjerstvo30150000000004.0
171995Proizvodnja kompozitnih tvorevina30010000500004.0
172060 **Proizvodnja plastične ambalaže30000001500004.0
169360 **Pružna vozila velikih brzina30150000000004.0
184447Računalne mreže (i)30015000000004.0
159242Računalno upravljanje nerazornim ispitivanjima30031200000004.0
184060 **Strojno učenje u održavanju3007000800004.0
14598 **Struktura i svojstva materijala30015000000004.0
184063Sustavi i oprema zrakoplova za slobodno letenje30015000000004.0
156443Suvremena aditivna proizvodnja30015000000004.0
159382 **Tehnička logistika (i)30000001500004.0
19016 **Toplinska obrada metala30015000000004.0
19424Turbostrojevi30300000000004.0
33976 **Umjetna inteligencija30150000000004.0
156454 **Upravljanje električnim i hibridnim vozilima30150000000004.0
33810 **Upravljanje konstrukcijskim uredom30150000000004.0
24428Upravljanje kvalitetom30300000000005.0
18541 **Uvod u teoriju vibracija30150000000004.0
18542 **Uvod u vibracijsku dijagnostiku30150000000003.0
18494Vakuumska tehnika30150000000004.0
18574 **Vizijski sustavi30015000000004.0
156447Zaštita organskim prevlakama30015000000004.0
33807 **Žičare30150000000004.0
[2070] Tjelesna i zdravstvena kultura X > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
14872* **Tjelesna i zdravstvena kultura X0000300000001.0
[1330] Izborni netehnički kolegij VIII. i X. semestra > odabrati jedan predmet
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
23062Ekonomika proizvodnje30150000000004.0
93815Etika u mjeriteljstvu30015000000004.0
63977Funkcionalnost bioloških sustava30150000000004.0
171328Interdisciplinarno modeliranje sustava15030000000004.0
156321Poslovni engleski za inženjere30150000000004.0
156369Poslovni njemački za inženjere30150000000004.0
156452 **Računalno jezikoslovlje30030000000004.0
33986Računovodstvo i financije za menadžere30150000000004.0
158570 **Statistika u mjeriteljstvu30015000000004.0
84476Upravljanje inovacijama u razvoju proizvoda3000800007004.0
169133 **Upravljanje rizicima30015000000004.0
33983 **Upravljanje znanjem30150000000004.0
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu