Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Zrakoplovstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2018/2019

Semestar 1
[1766] Uvod u tehniku > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
37941 **Uvod u tehniku3000000000002.0
Semestar 5
[1178] Tjelesna i zdravstvena kultura V > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
31892*Tjelesna i zdravstvena kultura V0000300000001.0
Semestar 6
[1179] Tjelesna i zdravstvena kultura VI > broj sati ukupno koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
31895*Tjelesna i zdravstvena kultura VI0000300000001.0
Semestar 7
[1180] Tjelesna i zdravstvena kultura VII > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 0, a najviše 1
ŠifraPredmetPALKTJTSPRJPKSJPPECTS
31897*Tjelesna i zdravstvena kultura VII0000300000001.0
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu