Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jedrenje
Kratica: JEDROOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 15(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šavar
izv. prof. dr. sc. Marino Grozdek
Izvođači: Vedrana Markučič mag. ing. mech. ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:


Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):


Predavanja

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu