Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Automobilski mehatronički sustavi
Kratica: AMSOpterećenje: 30(P) + 13(A) + 2(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Joško Deur
prof. dr. sc. Joško Petrić
Izvođači: dr. sc. Mihael Cipek ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Prikazati osnove automobilske mehatronike

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Redoviti dolazak na predavanja i vježbe Konzultacije prema potrebi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Interaktivno provodenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, ispit, konzultacije, email korespondencija

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Interaktivno provodenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, ispit, konzultacije, email korespondencija

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

razumjeti temeljne koncepte projektiranja automobilskih mehatroničkih sustava
izraditi dinamičke modele komponenti i sustava automobilskih pogona i dinamike vozila
izvršiti sintezu sustava upravljanja i proračunati vrijednosti parametara regulatora
izvršiti računalne simulacije koristeći odgovarajuće računalne alate
analizirati i dokumentirati dobivene rezultate

Predavanja

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. ...: Automotive Handbook, Bosch, 2000.
2. Ribbens, W.B.: Understanding Automotive Electronics, Elsevier Science, 2003.
3. Gillespie, T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Inc., 1992.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu