Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projektiranje mikroprocesorskih sustava
Kratica: PMIKSUOpterećenje: 30(P) + 7(A) + 8(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Crneković
Izvođači: doc. dr. sc. Tihomir Žilić ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Mladen Crneković ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje za projektiranje mikroprocesorskih sustava. Upoznavanje s realnim elektroničkim komponentama, njihovim karakteristikama i primjenom. Postupci projektiranja, izrade i testiranja prototipa mikroprocesorskog sustava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Mikroprocesorsko upravljanje

Obaveze studenata:
prisustvovanje predavanjima prisustvovanje vježbama

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
projekt 100%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Interaktivno provodenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, ispit, konzultacije, email korespondencija.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Prepoznati i ispitati osnovne elektroničke komponente. Nacrtati elektroničku shemu jednostavnog elektroničkog sklopa s mikrokontrolerom. Ispitati elektronički sklop na testnoj pločici. Dizajnirati elektronički sklop s mikrokontrolerom u dostupnom CAD programu. Izrada tiskane pločice, montaža komponenata, testiranje i izrada dokumentacije.

Predavanja
1. Opčenito o proizvodnji i primjeni elektroničkih komponenata. Standardi označavanja, kučišta i podnožja.
2. Uređaji za ispitivanje elektroničkih sklopova: univerzalni mjerni instrument i osciloskop.
3. Pasivne električne komponente: otpornici, diode, kondenzatori način označavanja i karakteristike.
4. Pasivne električne komponente: kristali, LED, segmentni pokazivači označavanje i karakteristike.
5. Aktivne električne komponente: tranzistori označavanje i karakteristike.
6. Ostale električne komponente: tipkala, prekidači, biperi, relei, LCD, ADC, DAC, interface sklopovi označavanje i karakteristike.
7. Električni izvori: akumulatori i ispravljači. Stabilizatori napona. Zaštitni i sigurnosni sklopovi.
8. Digitalni integrirani krugovi, logičke familije i programabilni logički sklopovi.
9. Mikroprocesori način rada, izbor i svojstva.
10. Crtanje električne sheme pravila i postupak.
11. Izrada prototipa (project board).
12. Principi i crtanje PCBa.
13. Postupak izrade PCBa. Postupak lemljenja.
14. Montaža i testiranje elektroničkih sklopova.
15. Izrada dokumentacije i reklamnog materijala.

Vježbe
1. Primjeri označavanja i podnožja.
2. Rad sa univerzalnim mjernim instrumentom i osciloskopom.
3. Mjerenje karakteristika otpornika, dioda i kondenzatora.
4. Prikaz rada segmentnih displeja, LEDa i kristala.
5. Mjerenje karakteristika tranzistora.
6. Prikaz rada ostalih električnih komponenata.
7. Rad s akumulatorima, ispravljačima, stabilizatorima i sigurnosnim sklopovima.
8. Prikaz logičkih familija i sklopova.
9. Prikaz mikroprocesora.
10. Crtanje električne sheme.
11. Vježbanje izrade prototipa na project boardu.
12. Crtanje PCBa.
13. Izrada PCBa.
14. Montaža i testiranje elektroničkog sklopa.
15. Izrada dokumentacije i reklamnog materijala.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. J. Walter; Mikrocomputertechnik mit der 8051-Controller
2. Familie, Springer, 1996
3. 8051 Interfacing And Applications.pdf
4. Specifikacije proizvođača elektroničkih komponenata
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu