Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Strojevi i oprema za zavarivanje PI
Kratica: SOPZA PIOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Kožuh
izv. prof. dr. sc. Ivica Garašić
Izvođači: dr. sc. Matija Bušić ( Laboratorijske vježbe )
Ivan Jurić mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Maja Jurica ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s modernim izvorima struje i opremom za zavarivanje te njihovom primjenom. Osnovna znanja o linijama za zavarivanje

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Izrada seminarskog rada. Dolasci na konzultacije i predavanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Angažiranost pri izradi seminarskog rada: 20% Seminarski rad: 40% Usmeni ispit: 40%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Usmeno ispitivanje tijekom konzultacija.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

odabrati korištenje određene tehnolgije u praksi
klasificirati razloge ekonomske opravdanosti primjene robota za zavarivanje u industrijskim pogonima
nabrojati moderne sustave za automatizirano zavarivanje magistralnih cjevovoda
klasificirati postupak umjeravanja uređaja za zavarivanje
analizirati i identificirati mjerne uređaje pri zavarivanju
prezentirati razvoj izvora struje za zavarivanje

Predavanja
1. Vrste izvora struje, statičke karakteristike i obilježja
2. Električni luk istosmjerne i izmjenične struje, dinamičke karakteristike
3. Parametri zavarivanja, regulacija i samoregulacija električnog luka
4. Rotacioni izvori struje za zavarivanje
5. Transformatori za zavarivanje
6. Ispravljači za zavarivanje
7. Thiristorski i tranzistorski izvori struje za zavarivanje
8. Izvori struje za impulsno zavarivanje
9. Invertori i synergic uređaji
10. Moderna oprema za razne postupke zavarivanja. Ispitivanje opreme
11. Automati, pozicioneri i okretaljke
12. Stezne naprave. Naprave za osiguranje korijena zavara. Nosači automata
13. Senzori za vođenje procesa zavarivanja.Primjeri primjene za sve postupke zavarivanja.
14. Projektiranje linije za zavarivanje
15. Posjeta proizvodnom pogonu

Vježbe
1. Statička karakteristika izvora struje i električnog luka, mjerenja
2. Dinamička karakteristika električnog luka, mjerenja
3. Seminarski rad o ispitivanju izvora struje
4. Seminarski rad o ispitivanju izvora struje
5. Izbor parametara, projektiranje, ugradnja i kontrola računalom
6. Seminarski rad; naprave za zavarivanje
7. Posjeta firmi sa značajnom opremom za zavarivanje
8. Seminarski rad o ispitivanju izvora struje
9. Seminarski rad o ispitivanju izvora struje
10. Izbor parametara, projektiranje, ugradnja i kontrola računalom
11. Seminarski rad; naprave za zavarivanje
12. Seminarski rad; naprave za zavarivanje
13. Seminarski rad; naprave za zavarivanje
14. Posjeta firmi sa značajnom opremom za zavarivanje
15. Posjeta firmi sa značajnom opremom za zavarivanje
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Oprema za zavarivanje, Zbornik radova, Pula 1995.
2. Jensterle,J.: Pomoćni uređaji i naprave za zavarivanje, Zagreb, 1986.
3. Munske,H.: Handbuch des Schutzgasschweissens, Duesseldorf 1970.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu