Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zavarivanje PI
Kratica: ZAV PIOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Kožuh
izv. prof. dr. sc. Ivica Garašić
Izvođači: dr. sc. Matija Bušić ( Laboratorijske vježbe )
Ivan Jurić mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Maja Jurica ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Dati studentima pregled postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih postupaka: lemljenja, naštrcavanja, toplinskih rezanja i lijepljenja. Upoznavanje s osnovama tehnologije montaže. Osposobljavanje za analizu sklopivosti proizvoda i oblikovanja ručnih montažnih sustava.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Pismeni ispit: 80% Usmeni ispit: 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Na početku vježbi usmeno se testiraju studenti o prijeđenom gradivu.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

skicirati vrste plamena i tehnike plinskog zavarivanja
identificirati fiziku električnog luka, te navesti vrste prijenosa metala kroz električni luk
skicirati osnovne dijelove opreme postupaka zavarivanja (REL, TIG, MIG/MAG, EO, zavarivanje pod zaštitom praška, plazma i lasersko zavarivanje), navesti parametre i primjenu u praksi
klasificirati metode programiranja robota
odabrati odgovarajuću tehnologiju spajanja s obzirom na zadani problem
klasificirati norme i propise koji se koriste u kontroli i osiguravanju kvalitete zavarenih konstrukcija

Predavanja
1. Definicije zavarivačkih i srodnih postupaka. Pregled postupaka, zavarivanje metala, plinski i elektrolučni postupci zavarivanja.
2. Svojstva gorivih plinova i kisika. Tehnike plinskog zavarivanja. Fizika električnog luka, izvori struje za zavarivanje
3. Prijenos metala pri zavarivanju.
4. Regulacija duljine električnog luka, REL zavarivanje, MIG/MAG zavarivanje, TIG zavarivanje.
5. Zavarivanje pod zaštitom praška. Plazma zavarivanje.
6. Elektrootporno zavarivanje, zavarivanje pod zaštitom troske.
7. Ostali postupci zavarivanja.
8. Automatizacija i robotizacija zavarivanja.
9. Zavarljivost materijala.
10. Napetosti i deformacije zavarenih spojeva.
11. Toplinska rezanja.
12. Postupci naštrcavanja.
13. Lemljenje.
14. Lijepljenje.
15. Kontrola i osiguravanje kvalitete zavarenih konstrukcija.

Vježbe
1. Pokazivanje značajki plinskog plamena i električnog luka. Razvijači acetilena. Uspostavljanje plamena. Vrste plamena.
2. Izvori struje za zavarivanje. Uspostavljanje električnog luka kratkim spojem i visokom frekvencijom, magnetsko puhanje.
3. REL zavarivanje, demonstriranje rada uređaja i tehnika rada, praktični rad.
4. MIG/MAG zavarivanje, demonstriranje rada uređaja i tehnika rada, praktični rad.
5. Demonstriranje zavarivanja pod praškom, TIG zavarivanje.
6. EO zavarivanje.
7. Robotizirano zavarivanje laserom.
8. Programiranje robota.
9. Ispitivanje zavarljivosti metala.
10. Ispitivanje zavarljivosti plastike.
11. Toplinska rezanja.
12. Naštrcavanje.
13. Lemljenje.
14. Lijepljenje.
15. Pokazivanje metoda kontrole bez razaranja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Kralj,S.; Andrić,Š.: Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1992.
2. Ruge,J.: Handbuch der Schweisstechnik, Band I,II,III, Springer-Verlag,Berlin, 1985
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu