Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Energetski strojevi
Kratica: ENESTROpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Guzović
doc. dr. sc. Milan Vujanović
Izvođači: Marina Barbarić mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s načinima energetske pretvorbe i karakteristikama energetskih strojeva različitih vrsta, te osnovnim karakteristikama postrojenja u kojima rade.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
1. Razlikovati različite energetske izvore. 2. Prepoznavati različite tipove energetskih strojeva i pripadajućih postrojenja. 3. Usporediti različite tipove energetskih strojeva i pripadajućih postrojenja. 4. Razumijeti osnove energetske pretvorbe u različitim tipovima energetskih strojeva. 5. Izračunati osnovne karakteristike (npr. termodinamičke, hidrodinamičke, aerodinamičke, geometrijske) pojedinih tipova energetskih strojeva.

Predavanja

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Guzović, Z.: Toplinski strojevi (interna skripta), FSB, Zagreb, 1992.
2. Kadambi, V.; Prasad, M.: An Introdustion to Energy Conversion - Turbomachinery, Wiley Eastern Limited, New Delhi, 1986.
3. Eastop, T.D.; McConkey, A.: Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, Longman, Hong Kong, 1986.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu