Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tjelesna i zdravstvena kultura VII
Kratica: TZK-VIIOpterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 30(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. Željko Lukenda
v. pred. Nenad Zvonarek
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Utjecati na antropološka obilježja studenata, usvajanjem i usavršavanjem novih motoričkih znanja, očuvanje i unapređenje kvalitete življenja studenata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Za dobivanje potpisa iz kolegija TZK potrebno je prisustvovati na 80% sati nastave.

Obaveze studenata:
Za dobivanje potpisa iz kolegija TZK potrebno je prisustvovati na 80% sati nastave.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):


Predavanja

Vježbe
1. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
2. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
3. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
4. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
5. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
6. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
7. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
8. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
9. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
10. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
11. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
12. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
13. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
14. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
15. Fitness, sportske igre, prirodni oblici kretanja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, FFK Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1997.
2. Milanović, D. i dr.: Fitness, FFK, Zagreb, 1996.
3. B. Anderson, E. Burke, B. Perl, Fitness za sve, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu