Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projekt KRP
Kratica: PROJE IIOpterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 45(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Nenad Bojčetić ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Željko Božić ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Zoran Domitran ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Ivo Džijan ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Ivica Galić ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Zvonko Herold ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Matija Hoić ( Konstrukcijske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Igor Karšaj ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Zdenka Keran ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Janoš Kodvanj ( Konstrukcijske vježbe )
izv. prof. dr. sc. Milan Kostelac ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Zoran Kunica ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Zoran Lulić ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Neven Pavković ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Goran Šagi ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Damir Semenski ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Stanko Škec ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Ivica Skozrit ( Konstrukcijske vježbe )
doc. dr. sc. Zvonimir Tomičević ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Zdenko Tonković ( Konstrukcijske vježbe )
prof. dr. sc. Hinko Wolf ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta:
Cilj kolegija: Osposobljavanje studenta za samostalno rješavanje suvremenih razvojnih zadataka iz odabranog područja.

Sadržaj vježbi:
1. Zadavanje zadatka, osnovne upute, upućivanje na literaturu
2.-14. Izrada zadatka i konzultacije s mentorom
3. Obrana projekta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu