Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projekt IIM
Kratica: PROJ2IIMOpterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 75(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. sc. Gorana Baršić ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Danko Brezak ( Seminar )
doc. dr. sc. Hrvoje Cajner ( Seminar )
prof. dr. sc. Predrag Ćosić ( Seminar )
prof. dr. sc. Lidija Ćurković ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Tatjana Haramina ( Seminar )
prof. dr. sc. Zoran Kunica ( Seminar )
prof. dr. sc. Dragutin Lisjak ( Seminar )
prof. dr. sc. Zoran Lulić ( Seminar )
prof. dr. sc. Damir Markučič ( Seminar )
doc. dr. sc. Tihomir Opetuk ( Seminar )
prof. dr. sc. Biserka Runje ( Seminar )
doc. dr. sc. Ivica Skozrit ( Seminar )
prof. dr. sc. Josip Stepanić ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Irena Žmak ( Seminar )
prof. dr. sc. Goran Đukić ( Seminar )
Opis predmeta:
Cilj kolegija: Osposobljavanje studenta za samostalno rješavanje suvremenih razvojnih zadataka iz odabranog područja.

Sadržaj vježbi:
1. Zadavanje zadatka, osnovne upute, upućivanje na literaturu
2.-14. Izrada zadatka i konzultacije s mentorom
3. Obrana projekta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu