Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska struktura

Zavod za konstruiranje
Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
Laboratorij za strojne sklopove
Laboratorij za elemente strojeva
Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
Laboratorij za konstruiranje
Zavod za tehničku mehaniku
Katedra za mehaniku i čvrstoću
Laboratorij za numeričku mehaniku
Katedra za eksperimentalnu mehaniku
Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku
Katedra za primijenjenu dinamiku
Laboratorij za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama
Katedra za biomehaniku i ergonomiju
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
Katedra za tehničku termodinamiku
Laboratorij za termodinamiku
Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
Laboratorij za procesna mjerenja
Laboratorij za energetsku učinkovitost
Zavod za motore i transportna sredstva
Katedra za motore i vozila
Laboratorij za motore i vozila
Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
Laboratorij za transportne uređaje i konstrukcije
Katedra za tračnička i lebdeća pružna vozila
Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
Katedra za energetska postrojenja i energetiku
Laboratorij za energetska postrojenja
Katedra za turbostrojeve
Katedra za inženjerstvo vode i okoliša
Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo
Zavod za industrijsko inženjerstvo
Katedra za projektiranje proizvodnje
Laboratorij za logistiku
Laboratorij za projektiranje tehnoloških procesa
Katedra za upravljanje proizvodnjom
Laboratorij za proizvodni menadžment
Katedra za sociologiju
Zavod za kvalitetu
Katedra za mjerenje i kontrolu
Laboratorij za precizna mjerenja dužina
Katedra za nerazorna ispitivanja
Laboratorij za nerazorna ispitivanja
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
Katedra za strojarsku automatiku
Laboratorij za automatiku i robotiku
Laboratorij za elektrotehniku
Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
Laboratorij za inteligentne proizvodne sustave
Zavod za materijale
Katedra za materijale i tribologiju
Laboratorij za tribologiju
Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava
Laboratorij za materijalografiju
Laboratorij za analizu metala
Laboratorij za polimere i kompozite
Katedra za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
Laboratorij za toplinsku obradbu
Zavod za zavarene konstrukcije
Katedra za zavarene konstrukcije
Laboratorij za zavarivanje
Katedra za zaštitu materijala
Laboratorij za zaštitu materijala
Zavod za tehnologiju
Katedra za ljevarstvo
Laboratorij za ljevarstvo
Katedra za oblikovanje deformiranjem
Laboratorij za oblikovanje deformiranjem
Katedra za alatne strojeve
Laboratorij za alatne strojeve
Laboratorij za medicinsko inženjerstvo
Katedra za preradbu polimera i drva
Laboratorij za preradbu polimera i drva
Zavod za zrakoplovno inženjerstvo
Katedra za dinamiku letjelica
Laboratorij za dinamiku letjelica i konstrukcijskih sustava
Katedra za zrakoplovne konstrukcije
Katedra za matematiku
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Katedra za tehničke strane jezike
Laboratorij za tehničke strane jezike
Dekanat i tajništvo
Ured dekana
Služba općih poslova
Studentska služba
Služba za vanjsku suradnju
Nabavna služba
Knjižnica
Računalni centar
Skriptarnica i umnožavanje
Financijska služba
Služba investicija, održavanja i sigurnosti
Tehnička služba
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Laboratorij za hidromehaniku broda
Katedra za konstrukciju plovnih objekata
Laboratorij za brodske konstrukcije
Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku
Laboratorij za tehnologiju mora
Katedra za gradnju plovnih objekata
Laboratorij za unapređenje brodograđevne proizvodnje
Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata
Laboratorij za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata
Laboratorij za primjenu računala u brodogradnji
Zavod za mehaniku fluida
Katedra za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
Katedra za računalnu mehaniku fluida
Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu