Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2015/2016

otvori svezatvori sve
+Studij : Preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer: Tehničko - tehnološki
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer: Dizajn grafičkih proizvoda
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Izvanredni preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer: tehničko tehnološki
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Izvanredni preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer: dizajn grafičkih proizvoda
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Diplomski studij grafička tehnologija - smjer: Tehničko-tehnološki, modul: Grafička tehnologija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Diplomski studij grafička tehnologija - smjer: Tehničko-tehnološki, modul: Multimedij
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Diplomski studij grafička tehnologija - smjer: Tehničko-tehnološki, modul: Nakladništvo
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Diplomski studij grafička tehnologija - smjer: Tehničko-tehnološki, modul: Ambalaža
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Diplomski studij grafička tehnologija - smjer: Dizajn grafičkih proizvoda
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Razlikovna godina
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 2 semestra
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu