Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer: Tehničko - tehnološki, Izborni predmeti za akademsku godinu 2018/2019

Semestar 1
[2694] Izborni za I semestar > Potrebno je upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
28942Engleski u struci 11500015003.0
19518Likovno grafička kultura 13000015003.0
28944Njemački u struci 11500015003.0
19542Tehnička mehanika3000015004.0
19524Uvod u grafičku tehnologiju300000003.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Semestar 2
[2695] Studij 4 i 6 - II semestar > Potrebno je upisati minimalno 6 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
19529Digitalni multimedij 13000003005.0
28943Engleski u struci 21500015003.0
32895Informatika 21500001503.0
19519Likovno grafička kultura 21500015002.0
28945Njemački u struci 21500015003.0
19522Teorija oblika150000002.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Semestar 3
[2696] Studij 4 i 6 - III semestar > Potrebno je upisati minimalno 3 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
28946Engleski u struci 31500015003.0
19445Komunikologija3000015004.0
19543Multimedijske komunikacije 13000003005.0
28948Njemački u struci 31500015003.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Semestar 4
[2697] Studij 4 i 6 - IV semestar > Potrebno je upisati minimalno 3 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
19528Dizajn grafičkih medija 13000015004.0
28947Engleski u struci 41500015003.0
28949Njemački u struci 41500015003.0
19546Optoelektronički sustavi 13000003005.0
19446Vizualne komunikacije3000001504.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Semestar 5
[2698] Studij 4 i 6 - V semestar > Potrebno je upisati minimalno 8 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
19559Grafički programski jezici3000001504.0
19493Ručni uvez knjige1500003004.0
19525Sociologija dizajna1500015003.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Semestar 6
[2699] Studij 4 i 6 - VI semestar > Potrebno je upisati minimalno 7 ECTS bodova izbornih predmeta
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
19561Kvalitativne metode ispitivanja reprodukcije boja3000001504.0
19556Marketing 13000015004.0
19553Polimerni materijali300000003.0
19563Primjena i ispitivanje grafičkih materijala3000001504.0
19470Ručna izrada kutija1500003003.0
19564Standardizacija tiskovnih formi3000001504.0
19469Upravljanje ofsetnim tiskom3000003005.0
[15274] Potpora studentima s invaliditetom > Student upisuje kolegij prema dogovoru s koordinatorom za studente s invaliditetom
ŠifraPredmetPALTSPKTJECTS
93083*Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom15000010505.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu