Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tiskarski slog
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tajana Koren Ivančević
Izvođači: doc. dr. sc. Tajana Koren Ivančević ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu