Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjenjena fotografija 2
Kratica: DIZ403Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Mikota
Izvođači: doc. dr. sc. Miroslav Mikota ( Vježbe u praktikumu )
Ivana Pavlović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Teo Žeželj ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij Primijenjena fotografija 2 je nastavak kolegija Primijenjena fotografija 1. Kolegij upoznaje studente s različitim pravcima u pristupu fotografiji koja se ostvaruje kroz tiskane medije, primjenom kolor fotografije te primjenom i mogućnostima digitalne fotografije. Također se obrađuju specifičnosti kompozicije kolor fotografije i sustavi fotografija - otisak, odabir optimalnog sustava i tehnike rada, testiranja u fotografiji te pristup novinskoj, scenskoj, reklamnoj, propagandnoj i angažiranoj fotografiji.
Kroz predavanja se uvodno obrađuju fotografski stilovi, autori i pravci koji su bitno utjecali na današnju fotografiju koja se finalno ostvaruje kroz grafički proizvod (prvi ilustratori, agencija Magnum, Bauhaus, itd.) Slijedi komparativna analiza sustava koji se primjenjuju kod fotografije koja se ostvaruje kroz tiskane i elektronske medije (crno-bijeli negativ-pozitiv sustav, crno-bijeli dijapozitiv sustav, kolor negativ-pozitiv sustav, kolor dijapozitiv sustav, kolor dijapozitiv-pozitiv sustav, instant fotografija i digitalna fotografija) i njihovom primjenom kod fotografija namijenjenih reprodukciji u grafičkom proizvodu. Također se analiziraju izvedeni sustavi kojiimaju svoju primjenu isključivo ako se fotografija ostvaruje kroz grafički proizvod. Analizira se utjecaj karaktera svjetla na snimanje te modulacija efekta izborom sustava, materijala i načina mjerenja svjetla (spot, integralno, segmentno). Kolegij obrađuje i osnovnu primjenu boje u kompoziciji fotografije i fotografski pristup perspektivi, kadru i rakursu te fotografske tehnike njihovog ostvarivanja. Posebno se obrađuje pristup i tehnike u novinskoj (fotovijest, fotointerview, fotokomentar, fotozanimljivost, fotosekvenca, fotopriča, fotoesej, fotoreportaža, dokumentarna fotografija), sportskoj, reklamnoj (fotografija ugođaja, fotografija koja uvjerava, fotografija koja objašnjava, produkt fotografija) i modnoj fotografiji kao tipičnim vidovima fotografije namijenjene reprodukciji u pojedinom lancu grafičke reprodukcije te fotografije kao metodološkog pristupa vizualnoj kreaciji i dijelu grafičkog dizajna. Kroz navedene teme razrađuju se specifični odnosi fotografske semantike, sintakse i tehnike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Mikota, Kreacija fotografijom, V.D.T. Publishing, Zagreb, 2000. M. Freeman, How to take and develop color photographs, Chartwell Books, Inc., New Jersey, 1988. P. Green, Digital Photography, PIRA International, Hertfordshire, 1999.
Preporučena literatura:
2. J. Hedgecoe, Sve o fotografiji i fotografiranju, Mladost, Zagreb, 1977. T. Ang, Digitalna fotografija, Znanje, Zagreb, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu