Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Umjetnička fotografija 1
Kratica: DIZ404Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Mikota
Izvođači: doc. dr. sc. Miroslav Mikota ( Vježbe u praktikumu )
Ivana Pavlović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Teo Žeželj ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij Umjetnička fotografija 1 predstavlja logičan slijed kolegija Primijenjena fotografija 1 i 2. Kolegiji Umjetnička fotografija 1 i 2 omogućuju studentima kreativan izraz kroz medij fotografije uz orijentaciju na mogućnost primjene fotografije kroz grafički dizajn i proizvod.
Kroz predavanja kolegija Umjetnička fotografija 1 studenti se upoznavaju s razvojem fotografskih tehnika i stilova (umjetnička fotografija 19. stoljeće, fotografski piktoralizam, impresionizam, realizam i dinamizam), istaknutim fotografima pojedinih stilova i njihovim utjecajima na današnju kreativnu fotografiju općenito i, posebno, današnju fotografiju primijenjenu u grafičkom dizajnu.
Kroz Kolegij se analiziraju specifičnosti fotografskog izražavanja i fotografskih tehnika stvaranja slike kroz crno-bijelu fotografiju i mogućnost njihove izložbene, web i tiskane prezentacije. Posebno se obrađuju posebne fotografske tehnike - filteri za crno-bijelu fotografiju, sandwich, zoomiranje, paniranje, silueta, retikulacija, maskiranje i deformacije pri povećavanju, fotogram, raster, solarizacija, bareljef, fotografika, oslabljivanje, pojačavanje, retuširanje i trik fotografija te high key i low key. Prikazuju se mogućnosti spomenutih tehnika u ?klasičnim? i digitalnom fotografskom sustavu (kompjutorska obrada fotografija - ?digitalni fotografski laboratorij?) te prednosti i nedostaci pojedinih fotografskih sustava u području umjetničke fotografije pod pretpostavkom izložbene, tiskane ili web prezentacije. Također se obrađuje problematika zaštite autorskoh prava fotografa kroz osnovne pravne i, posebno, tehničke aspekte, ovisno o načinu kroz koji se prezentira, tj. ostvaruje fotografsko djelo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Mikota, Kreacija fotografijom, V.D.T. Publishing, Zagreb, 2000. Enzyklopaedie der Fotopraxis, Weltbild Verlag, Augsburg, 1989. The Photobook, Phaidon, London, 1998.
Preporučena literatura:
2. F. Heidtmann, Kunstphotographische Edeldruckverfahren Heute, Berlin Verlag, Berlin, 1986. M. Bačić, J. Mirenić-Bačić, Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1996. V. Mojsilović, Fotografija od ideje do realizacije, Tehnička knjiga, Beograd, 1984. P. Green, Digital Photography, PIRA International, Hertfordshire, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu