Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dizajn i okoliš
Kratica: DIZ405Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča-Mirković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča-Mirković ( Seminar )
Marina Vukoje ( Seminar )
Opis predmeta: Humana ekologija. Ekološki problemi suvremenog svijeta. Demografska ekspanzija. Ekološki problemi urbanih aglomeracija. Tehničko - tehnološki razvoj i okoliš.
Uvod u problematiku ekodizajna. Veza između ekodizajna i društvene odgovornosti. Dizajniranje ekološki prihvatljivog proizvoda. LCA kao holistička procjena utjecaja proizvodnje i grafičkog proizvoda na okoliš. Elementi specifičnosti odabira unutar LCA. Pregled čimbenika procjene životnog ciklusa. LCA za materijale digitalnih i konvencionalnih tehnika.
Dizajn u odnosu na proizvodnju materijala i nanotehnologiju. Elektronika, informacijske i komunikacijske tehnologije u odnosu na dizajn i inovacije, ekonomske zakonitosti, društvenu solidarnost i ekološku odgovornost. Ekodizajn i održivi razvoj.
Studio grafičkog dizajna. Podržavanje i implementacija ekološko prihvatljivih čimbenika pri kreaciji proizvoda. Korištenje principa ekodizajna vlastitog promotivnog materijala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. A.Chick, The Graphic Designer?s Green Book, Graphic Press Corp., Zürich, 1998. N. Ashby, Materials and Design, ABS Group Inc., Oxford, 2000.
Preporučena literatura:
2. G. Eyring, Green Products by Design: Choice for A Cleaner Environment, DIANE Publishing Co.,Boston, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu