Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Umjetnička fotografija 2
Kratica: DIZ502Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Mikota
Izvođači: Anna Maria Hackenberger Kutuzović dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
doc. dr. sc. Miroslav Mikota ( Vježbe u praktikumu )
Teo Žeželj ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij Umjetnička fotografija 2 nadopunjava znanja stečena kroz kolegije Primijenjena fotografija 1, Primijenjena fotografija 2 i Umjetnička fotografija 1.
Kroz predavanja se studenti uvodno upoznavaju s razvojem fotografije u Hrvatskoj od pojave dagerotipije i kalotipije, preko mokrog kolodijskog postupka, ambrotipije, pojave prvih fotoateliera, pojave fotoamaterizma i umjetničke fotografije do fotografije pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća i moderne hrvatske fotografije. Analiziraju se neke specifične fotografske tehnike koje su kroz različite povijesne fotografske stilove umjetničke fotografije otvorile put miksmedijskom pristupu fotografiji (plemenite tehnike tiska - gumeni tisak, uljni tisak, brom tisak, karbon tisak, fotogravura i sl.), multimedijski i aplikacijski pristup fotografiji (fotografija i kompjutor, fotografija i američki retuš, aplikacija crteža i boje na fotografiju i sl.) te današnje tehnike, klasične i digitalne, koje omogućuju simulaciju navedenih tehnika. Analizira se reproducibilnost fotografija specifičnih tehnika te njihova primjenjivost pri dizajniranju grafičkog proizvoda, a ovisno o lancu grafičke reprodukcije. Obrađuju se tehnike uvođenja boje u crno-bijelu fotografiju kroz primjenu posebnih fotografskih tehnika kao što su toniranje, koloriranje, zračni kist - klasičnim i digitalnim tehnikama. Posebno se obrađuju aspekti kolor fotografije te posebne fotografske tehnike orijentirane kolor fotografiji (kreativni sustav filtera, manipulacija efekta temperaturom svjetla i sl.) odnosno prije analizirane posebne tehnike uz upotrebu kolor fotografskih sustava. Općenito se uspoređuju mogućnosti klasičnih i digitalnih fotografskih sustava kroz faze snimanja, obrade i ispisa ovisno o namjeni i načinu prezentiranja - izložbe, web, tisak.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Mikota, Kreacija fotografijom, V.D.T., Publishing, Zagreb, 2000. Enzyklopaedie der Fotopraxis, Weltbild Verlag, Augsburg, 1989. The Photobook, Phaidon, London, 1998.
Preporučena literatura:
2. A. Baieley, A., Hollowaz, Sve o fotografiji u boji, Mladost, Zagreb, 1979. Z. Gursky, Svjetloslikarstvo - knjiga o fotografiranju, Matica hrvatska, Karlovac, 1998. M. Tafelmaier, Digitale Fotografie, Verlagsbereich Foto-zeitschriften Verlag, Stuttgart, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu