Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kemija u grafičkoj tehnologiji
Kratica: GT202Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Rožić
Izvođači: prof. dr. sc. Mirela Rožić ( Seminar )
Opis predmeta: Predmet omogućuje da se teoretski objasne opće kemijske zakonitosti. Uključuje najopćenitije relacije fizikalne kemije koje pridonose razumijevanju kemijskih procesa u grafičkoj tehnologiji. Obrađuje: Karakteristike pojedinih agregatnih stanja (idealni plinovi, idealne plinske smjese, kinetička teorija idealnih plinova, realni plinovi, viskoznost plinova i tekućina, tlak pare tekućina, čvrsto agregatno stanje); Zakone termodinamike (termodinamički sustav, entalpija sustava, entropija sustava, toplina reakcije); Slobodna energija i ravnoteža (Gibbsova slobodna energija, reakcijska izoterma, fizikalne ravnoteže čistih tvari, kemijske ravnoteže); Otopine neelektrolita (idealne otopine, realne otopine, djelomično miješajuće tekućine, nemiješajuće tekućine); Otopine elektrolita (Faradayevi zakoni elektrolize, vodljivost elektrolita, aktiviteti i koeficijenti aktiviteta elektrolita); Elektrokemijski članci (elektrodni potencijal, elektromotorna sila); Kinetika homogenih reakcija (brzina, red, molekularnost reakcija, energija aktivacije, katalitičke reakcije, fotokemijske reakcije); Pojave na površini (napetost površine tekućina, napetost površine otopina, netopljivi površinski filmovi, sorpcija); Koloidi (stabilnost koloidnih sustava, elektrokinetički potencijal, koloidna zaštita, emulzije i geli)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Školska knjiga, Zagreb, 1996. I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, Osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Golden marketing, Zagreb, 1999. P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije,
Preporučena literatura:
2. P. W. Atkins, J. Depaula, Physical Chemistry, WH Freeman ? Co, 2001.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Kemija 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu