Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Multimedijske komunikacije 2
Kratica: M401Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak-Stanimirović
Izvođači: Željko Bosančić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Marko Maričević ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Razvoj računarstva i mrežnih tehnologija. Multimedij u mrežnom okruženju i hipermedijske komunikacije. Multimedijska računala i mreže. Bežične multimedijske mreže. Računalne metode primanja i obrade informacija i stvaranja znanja. Interaktivne multimedijske komunikacije. Elementi vizualnih sučelja. Tehnologija virtualne zbilje. Višedimenzionalna interaktivna sučelja. Inteligentno adaptabilna sučelja. Životolika multimedijska sučelja. Povezivanje multimedijskih sučelja s bazama podataka. Stvaranje multimedijskih web sadržaja (HTML, Java, Flash). Građa web portala.Web komunikacija po zahtjevu u grafičkoj proizvodnji. Tehnologija multimedijske telekonferencije. Distribuirana mrežna suradnja i proizvodnja. Predstavljanje računalne i podatkovne Grid tehnologije i moguće primjene u proizvodnji.
Sadržaj vježbi: Praktičan rad u računalnoj učionici na kreativnom razvoju mrežnih sadržaja i primjena u području grafičke tehnologije. Inženjersko-dizajnerski razvoj multimedijskih primjena na Web-u i CD-ROM-u. Vježbe i praktični samostalni radovi iz multimedijskih komunikacija. Izvedba seminarskih radova uz potporu. Koristit će se alati: Flash, Dreamweaver i ostali standardni programi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. K. Skala, Optoelektronički sustavi, DMZUH, Zagreb, 2003. Multimedijski referalni centar pri Grafičkom fakultetu, URL: www.carnet.hr/obrazovni/referalni/imme D. Lowe, Hypermedia and Web, John Wiley & Sons Ltd., Vancouver, 1999.
Preporučena literatura:
2. P. T. Nicholls, CD-ROM Handbook, Eight bit book, Wilton, New York, 1999. A. Del Bimbo, Visual Information Retrieval, Morgan Kaufmann Publisher, Firenze, 1999. A. White, Designing Web Interfaces, Hypertext and Multimedia, Prentice Hall, Portland, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu