Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Digitalni multimedij 2
Kratica: M404Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tajana Koren Ivančević
Izvođači: Trpimir Jeronim Ježić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Prirodni i tehnički multimedij. Odnos čovjeka i multimedije. Paralelna funkcionalnost i adaptacija na nove medije. Informatika i multimedij. Signali i multimedij. Digitalna obrada signala. Digitalna pohrana i obrada podataka. Definicija digitalnog multimedija. Temelji monomedijskih tehnika. Digitalne monomedijske tehnologije. Integracija monomedija (tekst, grafika, animacija, video, zvuk) u računalnom okruženju. Multimedijska navigacija. Multimedijski prijenos informacija. Multimedijsko stvaranje sadržaja. Rasterska i vektorska slika. Metode obrade slika. Alati za crtanje i obradu slika. 3D animacije i virtualna zbilja. Sažimanje multimedijskih zapisa. Multimedijske baze podataka.
Sadržaj vježbi: Praktičan rad u računalnoj učionici na kreativnom razvoju stvaranja i obrade slika, zvuka i video zapisa. Izvedba samostalnih praktičnih seminarskih radova. U sklopu vježbi koriste se alati: Corel Draw, Photoshop, Flash i Dreamweaver.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Multimedijski referalni centar pri Grafičkom fakultetu, URL: www.carnet.hr/obrazovni/referalni/imme T. Skala i suradnici, Digitalni multimedij, interna skripta za vježbe
Preporučena literatura:
2. E. L. Counts, Multimedia design and production for students and teachers, Allyn & Bacon, Portland, 1999. B. Hughes, Dust or Magic, Secrets of successful multimedia design, Addison-Wesley Pub Co., West Chester, 1999. R. E. Mayer, Multimedia learning, Cambridge, University Press, Cambridge, 2002. T. Vaughan, Multimedia: Making it work, Osborne McGraw-Hill, Berkeley, 2003. A. White, Designing Web Interfaces, Hypertext and Multimedia, Prentice Hall, Portland, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu