Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Optoelektronički sustavi 2
Kratica: M407Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić
Izvođači: Ana Agić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Elektromagnetni val i optoelektronika. Prijenos informacije elektromagnetnim valom. Širenje elektromagnetskog vala. Osnove inženjerske optike. Optoelektrične veličine. Pretvaranje slike zakrivljenim plohama. Stvaranje slike Interferencijom. Vremenska i frekvencijska domena slike. Parametri i obrada slike. Osnove holografskog zapisa. Optoelektroničke prijenosne funkcije. Optoelektronički izvori zračenja. Nekoherentni izvori elektromagnetskog zračenja. Koherentni izvori elektromagnetskog zračenja. Fotodetekcija i vrste signala za detekciju. Obilježja fotodetektora. Detekcijski sustav. Poluvodički detektori. Optoelektronički sustavi. Matrični detektori. 2D kolor vizualna sučelja. Optoelektronička kserografija. Laserski komunikacijski sustavi. Optoelektronički zapis podataka. Optoelektronička mjerenja. Mjerenje intenziteta svjetlosti. Optoelektronički denzitometar. Detekcija prostornih frekvencija. Mjerenje hrapavosti i debljine papira. Mjerenje amorfne površine. Optoelektonika u multimedijskim sustavima. Komunikacija čovjek stroj. 3D prokazivački sustavi.
Sadržaj vježbi:
Elektromagnetni spektar. Svojstva vala. Stvaranje slike zakrivljenim plohama. Holografija. Laseri. Matrični fotodetektori. Čitač linijskog koda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. K. Skala, Optoelektronički sustavi, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
2. S. O. Kasan, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, Prentice Hall, London, 2001. E. Rosencher, et al., Paperback, Optoelectronics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. W. Hawkes, Optoelectronics: An Introduction, Prentice Hall, Aberystwyth, 1989.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu