Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izgradnja multimedijskih sustava
Kratica: M501Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mrvac
doc. dr. sc. Mile Matijević
Izvođači: Marko Maričević ( Vježbe u praktikumu )
doc. dr. sc. Mile Matijević ( Vježbe u praktikumu )
prof. dr. sc. Nikola Mrvac ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Definiranje osnovnih pojmova vezanih uz multimediju i multimedijske sustave. Primjena multimedije. Razvoj i istraživanje multimedijskih tehnologija. Smjerovi istraživanja. Problemi razvoja multimedijskih sustava. Uporaba općih programa. Specijalizirani programski alati za stvaranje multimedijskih sustava. Problematika vezana uz tehnološku platformu multimedijskih sustava. Oblici prikaza podataka, Princip rada, vrednovanje pojedinih dijelova, standarda i oblika datoteka, te sagledavanje njihovog utjecaja na kvalitetu konačnog multimedijskog sustava. Načini i formati zapisivanja podataka. Priprema interaktivne računalne prezentacije. Povezivanje različitih (tekst, grafika, animacija, video i zvuk) u računalnom okruženju. Multimedijski autorski alati. Stvaranje multimedijskih web sadržaja (HTML, Java, Flash). Web komunikacija u grafičkoj tehnologiji. Estetika medija. Raznolika uloga medija u multimedijskim aplikacijama. Utjecaj pojedinih medija u komunikaciji. Kultuloroški stereotipovi za pojedine medije. Estetski elementi vezani za nove okolnosti u kojima se primjenjuju u multimediji. Zakonitosti obrade pojedinih medija. Primjeri vezani uz pojedine alate. Sinergistički učinak više medija. Karakteristike medija. Pozadina i struktura pojedinih medija. Specifičnosti obrade pojedinih medija u računalnom okruženju (obrada teksta, obrada zvuka, obrada grafike, animacija, obrada videa). Analiza različitih slučajeva. Izgradnja i upravljanje izgradnjom multimedijskih projekata. Modeli razvoja multimedijskih sustava. Faze razvoja multimedijskog sustava. Koncept. Dizajn. Stvaranje sadržaja. Autorizacija. Izdavanje. Proizvodnja i distribucija. Napredna primjena multimedije i istraživanja vezana uz multimedijske komunikacije. Multimedijski informacijski sustavi. Inteligentni multimedijski sustavi (primjena umjetne inteligencije). Generički multimedijski model podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. T. Vaughan , Multimedia: Making It Work, McGraw-Hill Technology Education, Osborne, 2004. E. England, A. Finney, People and Processes (Managing Multimedia: Project Management for Web and Convergent Media, Third Edition, Book 1), 2001.
Preporučena literatura:
2. Dodatna citanja bit ce distribuirana na predavanjima. Literatura će se nadopunjavati s obzirom na razvoj znansoti i novih tehnologija.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu