Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Širokopojasne mrežne primjene
Kratica: M502Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tibor Skala
Izvođači: Vladimir Cviljušac ( Vježbe u praktikumu )
doc. dr. sc. Tibor Skala ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Elektromagnetski val i digitalne komunikacije. Računarstvo i mrežne tehnologija. Širokopojasne multimedijske mrežne komunikacije. Multimedijska računala i mreže. Optičke i bežične multimedijske mrežne tehnologije. Razvoj mrežne infrastrukture u proizvodnim okruženjima. Interaktivne širokopojasne multimedijske komunikacije. Web integracija proslovnih procesa i baza podataka. Upravljanje procesima i nadzor preko mreže. Širokopojasna mrežna suradnja i proizvodnja. Organizacija i funkcija virtualnih organizacija. Hipermedijske tehnologije i primjene u digitalnom tisku. Napredne primjene mrežnog računarstva u grafičkoj tehnologiji. Razvoj i primjena računalne i podatkovne Grid tehnologije i moguće primjene u grafičkoj proizvodnji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. K.Skala, Optoelektronički sustavi, 2003. Multimedijski referalni centar pri Grafičkom fakultetu, URL: www.carnet.hr/obrazovni/referalni/imme David Lowe, Hypermedia and Web, John Wiley&Son Ltd. 2001. Marlyn Kemper Littman Building Broadband Networks, CRC Press, 2002
Preporučena literatura:
2. Andrew White, Designing Web Interfaces, Hypertext and Multimedia, Prentice Hall, 2003 Regis J. Bates. Broadband Telecommunications Handbook, 2002
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu