Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Likovno grafička kultura 2
Kratica: ZGT105/2Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. art. Vanda Jurković
Izvođači: doc. dr. art. Vanda Jurković ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni je i najširi humanistički predmet grafičke struke u okviru nastavnog programa Grafičkog fakulteta. Uz nužni kronološki pregled likovne i grafičke umjetnosti, razvoja gospodarstva i tehnologije, koji je podijeljen u dvije etape: povijesno razdoblje i suvremeno doba, nastavni predmet čini stanovit otklon prema medijski bliskim, najširim interesima struke. Obrađuje se društvena okolina i metodološki uvijeti koji prethode modernom dobu te daju komparativne karakteristike stilova, kritički osvrt na elementarne pojmove s područja vizualnog medija. U drugom dijelu obrađuju se karakteristike avangardnih pokreta 20. stoljeća te se njihovi doprinosi kulturi i društvu analiziraju s vrijednosnog stanovišta. Moderna umjetnost i tehnologija suvremenog doba date su informativno, kroz povijesni pregled razvoja dizajnerske djelatnosti i edukacije dizajnera. Također se na kronološki način prezentira razvoj različitih grafičkih medija i razvoj tipografije te multimedijalne tendencije u suvremenom trenutku. Neke od tema istraživanja su: Pojmovi i tumačenja s područja likovnog govora - Normativna uloga nastavnog predmeta "likovno-grafička kultura" - Stil, pojam i karkateristike - Kriteriji stila, pojava stila, procvata i pada - Komunikacijski oblici pretpovijesti, paleolita - neolita - Hijeroglifi, egipatska umjetnost i suvremeni piktogrami - Egipatska kultura, ideogramsko pismo - Mezopotamska kultura, slogovno pismo - Klinaste pločice, struktura i tehnologija prve "biblioteke" - Beskonsonantno pismo i grčki doprinos -Rimska umjetnost, rimska kapitala - Romanička minuskula - Skriptorij i rukopisna knjiga -Srednjovjekovna iluminacija (minijatura) - Semantičke vrijednosti srednjevjekovne knjige - Gotika i gotica - Inicijali i pravopis - Svitak, rotula, knjiga - Kodeks, knjiga - Renesansna umjetnost i pismo -Gutenbergovi doprinosi - Razvoj tiskarstva - Grafička komunikacija Novog doba - Prvi oglasi, preteče reklama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. W. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin, 2003. M. De Micheli, Umjetničke avangarde XX stoljeća, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1990.
Preporučena literatura:
2. F. V. Vhitford, Bauhaus, Thames & Hudson, 1995. N. Stangos, Concepts od Modern Art, From Fauvism to Postmodernism, Thames & Hudson, London, 1995. M. Bačić, J. M. Bačić, Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1996. M. Peić, Pristup likovnom djel
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu