Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija oblika
Kratica: ZGT108Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: doc. dr. art. Vanda Jurković ( Predavanja )
Opis predmeta: Dizajn, pojam i nivo determinacije (Papanek i ICSID, suvremena praksa). Inetrdisciplina analitičkog pristupa i sinteza primarno ekonomije i likovnosti u karakteru proizvoda. Grafički proizvod i nomenklatura bliskih pojmova. Forma, pojam i aspekti. Percepcija. Analiza predodžbenih stilskih, tehnoloških i semantičkih sustava. Predočavanje, 2D i 3D. Gestalt i perceptivni zakoni. Estetski zakoni i njihova primjena. Univerzalne funkcije znakova. Analiza grafičkih rješenja. Vizualni identitet, knjiga standarda. Redizajn. Grafički medij, suvremena umjetnost, karakteristični primjeri.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J. Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991. G. Julier, Encyclopedia of the 20th Century Design and Designers, Thames and Hudson, London, 1993. A. and J. Liningston, Dictionary of Graphic Design and Designers, Thames and
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu