Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija dizajna
Kratica: ZGT111Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Dolić ( Seminar )
Opis predmeta: Nastavni predmet istražuje društvena stanovišta dizajna ? istraživačke metode koje su se razvile u sklopu primjenjenih društveno-humanističkih znanosti ovdje se primijenjuju na dizajnersku profesiju. Holistički pristup dizajnerskim istraživanjima zahtijeva kombinaciju metoda i multidisciplinarni pristup kako bi se povezale skupine srodnih termina, pretpostavki i koncepata. Ovdje se prvenstveno radi o kvalitativnim istraživanjima koja uključuju interpretativni pristup predmetu proučavanja, tkz. case-study (sa stanovišta dizajna), ali i o kvantitativnim metodama koja se koriste u ekonomskim i marketinškim profesijama. Studenti koriste različite metode kako bi prikupili podatke, analizirali i razumjeli vizualnu kulturu te razvili prototipe za testiranja dizajnerskih rješenja. Također se nastoje ustanoviti neartikulirane potrebe i problemi s kojima se korisnici grafičkih proizvoda susreću. Bilježenje vrijednosti i stilova (video i fotografskom tehnkom) te analize dobivenih bilježaka koristi se u svrhu dubljeg razumijevanja korisnikovim ponašanja i potreba te daje smjernice za nova dizajnerska rješenja. Također se analiziraju postojeća grafička rješenja koja se odnose na rastuće probleme demokratskih društava ? rat i terorizam, zaštitu okoliša, globalizaciju, zaštitu zdravlja, ljudska prava, ekonomsku pomoć i sl.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Glaser, M.& Ilić, M.; The design of Dissent, Socially and Politically Driven Graphics, Rockport Publishers. Časopisi: Društvena istraživanja, INSTITUT IVO PILAR, Zagreb. Socijalna ekologija, čaopis za ekološku misao i sociologijska istraživnja okoline, h
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu