Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grafički strojevi 2
Kratica: ZGT206Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić ( Seminar )
Alan Divjak dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij govori o naprednim opcijama grafičkih strojeva dorade.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu