Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tisak 1
Kratica: ZGT210Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mrvac
doc. dr. sc. Mile Matijević
Izvođači: dr. sc. Diana Bratić ( Vježbe u praktikumu )
Martina Hajdek ( Vježbe u praktikumu )
doc. dr. sc. Mile Matijević ( Vježbe u praktikumu )
Ivan Pučić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu