Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Male tehnike tiska
Kratica: ZGT308Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Majnarić
Izvođači: doc. dr. sc. Irena Bates ( Vježbe u praktikumu )
pred. dr. sc. Krešimir Dragčević ( Vježbe u praktikumu )
izv. prof. dr. sc. Igor Majnarić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu