Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Znanost o okolišu i dizajn
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča-Mirković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Bolanča-Mirković ( Seminar )
Opis predmeta: kroz sadržaje kolegija Znanost o okolišu i dizajn studenti se upoznavaju s bitnim ekološkim problemima uključujući korištenje resursa, energije, izradu proizvoda i zbrinjavanje iskorištenog proizvoda.
Navode se i pojašnjavaju principi održivog razvoja u odnosu na dizajn proizvoda i proizvodnju.
Pojašnjava se etika zaštite okoliša i ciljevi. Navode se strateške smjernice u relaciji: propagandni dizajn, potrošačko društvo, kvaliteta okoliša.
Na kraju se pojašnjavaju koraci za pristup dizajnu na ekološki prihvatljiv način.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Z. Bolanča, Grafički dizajn i čimbenici okoliša, (u pripremi) E G. Eyring, Green Products by Design: Choice for a Cleaner Environment, DIANE Publishing Co; 1999
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu