Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
WEB dizajn 2
Kratica: M402/2Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Dolić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Pojavom Interneta, stvorile su se nove mogućnosti komunikacije putem dinamičkih objekata korištenjem elektroničkih medija. Uloga web dizajna očituje se u oblikovanju vizualnih informacija sa ciljem atraktivnog i funkcionalnog izgleda stranice.
Drugi dio predmeta (semestar) sadrži slijedeće tematske jedinice: Oblikovanje web stranice - izrada matrice. Vizualna organizacija stranice: izbornici, podprojekti, sadržaj, index, mapa, programski alati. Vizualna hijerahija primjenom estetskih zakona (simetrije, ritma, proporcije, kontrasta, ravnoteže, itd). Sheme grafičkog identiteta, hijerarhije, interakcije, bandwitha, baze podataka. Funkcionalnost i čitljivost korištenjem modularnih jedinica, uređivanje, uredničke konvencije. CSS stilska stranica, navigacija, navođenje, dijagrami. Analiza funkcionalnog i estetskog uspjeha sustava. Ažuriranje web stanice. Kreacija dizajnerskih ideja i praktična primjena. Mogućnosti pretvorbe web zapisa za tisak.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J. Vest, S. Pochran, W. Crowson, Exploring Web design, Delmar Learning, Clifton Park, USA, 2005. J. Zeldman, Designing with Web standards, New Riders, Indianapolis, USA, 2003. T. Powell, Web Design: The Complete Reference, Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, 2000. R. Pring, Effective Typographic Design for the World Wide Web, Watson-Guptill, New York, 2000.
Preporučena literatura:
2. T.A. Powell , HTML & XHTML the complete reference, McGraw-Hill/ Osborne, Emeryville, USA, 2003. C. Tull, Web designer?s guide to Adobe Photoshop?,Wordware Pub., Plano, USA, 2006. K. Ulrich, Macromedia Flash MX for Windows and Macintosh, Peachpit Press, Berkeley, USA, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu