Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Latinski jezik i književnost, Izborni predmeti za akademsku godinu 2015/2016

Semestar 1
[4316] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
51122Numizmatika30003.0
81450Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
[1898] Strani jezik struke > odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
[2009] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
51122Numizmatika30003.0
81450Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
Semestar 2
[4315] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
37166Indoeuropska morfologija301505.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
131563Komparativna mitologija303005.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
90147Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
97173Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta151505.0
69592Sanskrtski seminar - epski 203002.0
69596Sanskrtski seminar - književni 203002.0
52275Sanskrtski seminar - niži II03002.0
145566Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije301506.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
125605Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
78377Uvod u hebrejski jezik300153.0
[1899] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
[2010] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
81494Grčka filozofija II03003.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
37166Indoeuropska morfologija301505.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
131563Komparativna mitologija303005.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
90147Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
97173Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta151505.0
69592Sanskrtski seminar - epski 203002.0
69596Sanskrtski seminar - književni 203002.0
52275Sanskrtski seminar - niži II03002.0
145566Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije301506.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
125605Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
78377Uvod u hebrejski jezik300153.0
Semestar 3
[3679] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
51122Numizmatika30003.0
81450Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
86360Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija153004.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
Semestar 4
[3680] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
37166Indoeuropska morfologija301505.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
131563Komparativna mitologija303005.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
90147Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
97173Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta151505.0
69592Sanskrtski seminar - epski 203002.0
69596Sanskrtski seminar - književni 203002.0
52275Sanskrtski seminar - niži II03002.0
145566Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije301506.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
125605Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
78377Uvod u hebrejski jezik300153.0
Semestar 5
[3941] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
51439Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja30003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
51122Numizmatika30003.0
81450Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
51431Prevođenje s hrvatskoga na latinski00454.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
Semestar 6
[3942] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
81494Grčka filozofija II03003.0
54655Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja30003.0
36740Grčki tečaj II03002.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
37166Indoeuropska morfologija301505.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
131563Komparativna mitologija303005.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
90147Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
97173Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta151505.0
69592Sanskrtski seminar - epski 203002.0
69596Sanskrtski seminar - književni 203002.0
52275Sanskrtski seminar - niži II03002.0
145566Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije301506.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
125605Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
78377Uvod u hebrejski jezik300153.0
Semestar 7
[5568] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131619Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana30005.0
51123Epigrafika30003.0
79579Grčka filozofija I03003.0
35868Grčki i rimski svijet303007.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
35869Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici151504.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
118557Novogrčki jezik 7151504.0
51122Numizmatika30003.0
81450Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51092Osnove klasične arheologije 130005.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
78991Rimska književnost: Rimska komedija A154506.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
35919Umjetnost antike3015155.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
Semestar 8
[5571] Izborni kolegiji - skupina 1 > odabrati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
81421Hrvatska novolatinska književnost153006.0
[5572] Izborni kolegiji - skupina 2 > odabrati najmanje 2 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
95289Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije303006.0
140288Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)15003.0
81494Grčka filozofija II03003.0
81421Hrvatska novolatinska književnost153006.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
37166Indoeuropska morfologija301505.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
131621Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji30005.0
131563Komparativna mitologija303005.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
125596Novogrčki jezik 8151504.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
90147Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska301506.0
51105Osnove klasične arheologije 230005.0
51127Osnove ranokršćanske arheologije30005.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
78040Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva151505.0
97173Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta151505.0
69592Sanskrtski seminar - epski 203002.0
69596Sanskrtski seminar - književni 203002.0
52275Sanskrtski seminar - niži II03002.0
145566Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije301506.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
125605Trogir - grad spomenik. Antička i srednjovjekovna arhitektura i umjetnost Trogira i okolice151505.0
35921Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka3015155.0
81459Umjetnost starih civilizacija151505.0
78377Uvod u hebrejski jezik300153.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu