Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački, Izborni predmeti za akademsku godinu 2015/2016

Semestar 1
[10687] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > Odabrati 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
146659Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika03003.0
51431Prevođenje s hrvatskoga na latinski00454.0
[10688] Izborni kolegiji > Odabrati najmanje 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117951Antropologija festivala303005.0
117952Antropologija moći303005.0
117440Arheologija kasnoga srednjega vijeka30005.0
118185Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi1515155.0
117929Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe30003.0
117930Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici30003.0
125507Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća301505.0
52534Drama, trauma i nasilje: kulturološki pristupi tragediji153005.0
118056Društveno-humanistička informatika150153.0
131800Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning301505.0
117938Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
117939Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51297Etika - opći303006.0
117955Etnološka kartografija303005.0
117453Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta30005.0
117940Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
117941Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
117681Historijska antropologija151505.0
117682Historijska demografija151505.0
145597Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
36659Indijska umjetnost 130002.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
117685Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.151505.0
117686Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.151505.0
118030Kolegij iz grčke književnosti153006.0
117957Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse303005.0
118097Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija301506.0
125469Krasnoslov i gluma459004.0
117687Kršćanstvo u srednjem vijeku II151506.0
117688Kulturna povijest151505.0
117828Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)301503.0
146659Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika03003.0
117475Latinski jezik za arheologe II30003.0
52260Niži hindski seminar I03002.0
117942Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
117943Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
125402Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima303005.0
118069Obrada teksta u humanističkim znanostima150150.0
118165Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku151503.0
117696Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti151506.0
145533Opća povijest književnosti: Povijesni roman301506.0
145545Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta301506.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
117489Počeci simbolike i umjetnosti30005.0
117672Pomoćne povijesne znanosti I.30003.0
117698Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom151503.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
132063Povijesni pregled razvoja arheologije30003.0
117959Povijest antropologije303005.0
118168Povijest Dubrovačke Republike30004.0
117667Povijest Grčke i Rima II.30005.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
117479Predromanička i ranoromanička arhitektura30005.0
51431Prevođenje s hrvatskoga na latinski00454.0
132061Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini30004.0
142622Ranokršćanska arheologija30005.0
117699Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa151506.0
117483Rimska klasična arheologija30005.0
117484Rimska provincijalna keramika30003.0
132064Rimska uprava u provinciji Dalmaciji30005.0
117700Rođaci i bližnji - obiteljske strukture151506.0
118210Sociologija kulture303006.0
117924Sociologija kulture I303006.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
118171Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje30004.0
117701Srednjovjekovni latinski jezik I151506.0
117702Srednjovjekovno plemstvo151506.0
117671Stara povijest hrvatskih zemalja II.30005.0
132062Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu30005.0
118173Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine30004.0
131729Svjetska književnost: europski kanon301505.0
117946Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
117947Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
117948Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
117949Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
117660Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.303007.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118192Umjetnost Trecenta301505.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
118226Varijeteti talijanskog jezika301505.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu