Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska provincijalna keramika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Mirjana Sanader
Izvođači: dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s vrstama, tipologijom i kronologijom rimskodobne keramike na području Rimskoga carstva, a osobito rimskih provincija Panonije i Dalmacije.
Metode podučavanja: Predavanja uz pomoć tehničke opreme.
Metode ocjenjivanja: Položen pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cuomo di Caprio, D., Ceramica in Archaeologia, Studia Archeologica 114, Roma 2007.
2. Hayes, J.W., Handbook of Mediterranean Roman Pottery, London 1972.
3. Peacock, D. P. S., Pottery in the Roman World, an ethnoarchaeological Approach, New York, 1982.
4. Šimić-Kanaet, Z, Tilurium II, Keramika 1997. - 2006., Zagreb, 2010.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu