Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pomoćne povijesne znanosti I.
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih, paleografskih i diplomatičkih spomenika, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Predmet obuhvaća pregled tradicionalnih pomoćnih povijesnih disciplina koje omogućavaju rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. Pomoćne povijesne znanosti I. sastoje se od paleografijâ, diplomatike i egdotike. Paleografije. Uvod u latinsku paleografiju, glagoljsku paleografiju, ćirilsku paleografiju te njemačku gotičku paleografiju. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku. Egdotika. Pravila i postupci u izdavanju arhivskoga gradiva.
Metode podučavanja: Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja: Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 31991. (ili izdanja: 1972. i 21985.)
2. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG).
Preporučena literatura:
3. CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum - Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi, con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., sesta edizione corredata con 9 tavole fuori testo, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
4. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Zagreb: JAZU (Djela JAZU, knj. 57), 1982.
5. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija - Encyclopaedia Croatica, sv. V., Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1945., 58-65.
6. NOVAK, Viktor, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, Zagreb: Tisak Tipografije d.d., 1920.
7. NOVAK, Viktor, Latinska paleografija, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Naučna knjiga, 1952. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
8. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji,Split: Državni arhiv u Splitu, 2000.
9. LAZANIN, Sanja, Priručnik iz njemačke paleografije, Zagreb: Tipex, 2004.
10. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet - Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu - Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu - Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu