Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
Izvođači: doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj predmeta jest kroz predavanja i reprezentativni izbor primjera iz hrvatske ranonovovjekovne prakse kod studenata utvrditi i operacionalizirati znanje latinskoga jezika te ih pripremiti za samostalni rad s latinskim izvorima.
Metode podučavanja: Rad na satu je intenzivan i individualno usmjeren.
Metode ocjenjivanja: Valorizira se redovito pohađanje nastave, priprema za sat u smislu obrade zadanog teksta i ponavljanja zadane gramatičke cjeline (30% ocjene), pismeni (30% ocjene) i usmeni ispit na kraju semestra (40% ocjene).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
2. GORTAN - GORSKI - PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu