Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Budak
Izvođači: prof. dr. sc. Neven Budak ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilje je upoznati studente s najnovijim temama i metodama istraživanja.
Metode podučavanja: Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gosti znanstvenici koji se bave obrađivanom problematikom. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza. Na kraju semestra trebaju u kraćem pisanom radu sažeti spoznaje do kojih su došli temeljem pročitane literature i otslušanih predavanja.
Metode ocjenjivanja: Ocjena se donosi na temelju redovitosti pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u diskusijama, redovitog čitanja dodijeljene literature i završnog pisanog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu