Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Budak
doc. dr. sc. Trpimir Vedriš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Vedriš ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj predmeta je upoznati studente s metodama i sadržajem istraživanja ranosrednjovjekovnih etničkih identiteta. To je tema koja je od velike važnosti u suvremenoj medievistici, a nudi dobre mogućnosti daljnjeg usavršavanja studenata u njihovom kritičkom odnosu prema izvorima, kao i mogućnost sagledavanja razloga za pojavu velikog broja različitih teorija vezanih uz tumačenje teničkih identiteta. Također se studente upoznaje s radovima niza važnih svjetskih medievista, te ih se uvodi u sustavno praćenje literature na engleskom jeziku.
Metode podučavanja: Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati te o njoh diskutirati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza.
Metode ocjenjivanja: Ocjena se donosi na temelju aktivnosti u raspravama (40%), kvaliteti rasprave o pročitanoj literaturi (50%) i na temelju redovitosti pohađanja (10%).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura se mijenja svake godine, jer se uvijek na čitanje daju najnoviji radovi uz odabir određenih starijih tekstova.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu