Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija prevođenja
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Nataša Pavlović
Izvođači: doc. dr. sc. Nataša Pavlović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, rasprave te zadatke u manjim grupama upoznaju s osnovnim temama vezanim uz prevođenje te sa suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.
Metode podučavanja: Predavanja, rasprave, rad na zadacima u manjim grupama, e-učenje.
Metode ocjenjivanja: Ocjena se donosi na temelju pisanoga ispita koji uključuje sljedeće vrste zadataka: činjenični zadaci (poznavanje metajezika i pojmovnog aparata suvremenih teorija prevođenja), zadatak esejskog tipa (student mora napisati kracu raspravu na određenu temu, iznoseci relevantne argumente) i zadaci primjene znanja (student mora na konkretnom prijevodnom zadatku primijeniti spoznaje suvremenih teorija prevođenja i argumentirati svoje odluke).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London i New York: Routledge.
2. Baker, Mona. 1998/2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London i New York: Routledge.
Preporučena literatura:
3. Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
4. Pym, Anthony. 2009. Exploring Translation Theories. London i New York: Routledge.
5. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu