Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. Zdravka Hincak
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Cilj i svrha kolegija je proširiti znanje o kasnoantičkim i srednjevjekovnim populacijama Europe s aspekta biološke antropologije. Također, bioarheološko sagledavanje pojedinog arheološkog i povijesnog razdoblja sažet će dosadašnje spoznaje o čovjeku, životinjama koje su koristili te biljkama važnim za život stanovništva. Posebna pažnja posvećena je patološkim promjenama koje otkrivaju analize ostataka kostiju, najvećim pošastima, ali i autentičnom medicinskom svijetu Europe toga vremena. Naglasak je stavljen na kasnoantičko i srednjevjekovno stanovništvo do konca 12. stoljeća, kad uslijed velikih migracija i konačnog dolaska novih useljeničkih grupa govorimo o jednom kozmopolitskom društvu, koje vrlo sliči današnjem. Uloga kolegija na razini programa arheologije je objjedinjavanje znanja o kasnoantičkim i srednjevjekovnim populacijama Europe s aspekta biološke antropologije i njihovo povezivanje s već usvojenim arheološkim spoznajama.
Metode podučavanja: Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja: Kolokviji i pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cartwright, F.F., Biddiss, 2006 Bolest i povijest. Naklada Lijevak, Zagreb.
2. Corbellini, G., 2004 Breve storia delle idee di salute e malattia, Carocci, Roma.
3. Ember, C.R. , Ember, M., 2004 Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and illness in the World's Cultures. Kluwer Academia, New York.
4. Grmek, M.D., 1989 Bolesti u osvit zapadne civilizacije. Globus, Zagreb.
5. Kiple, K.F., Ornelas, K.C., 2000 The Cambridge World History of Food. Cambridge University Press, Cambridge.
6. Larsen, CS, 2000 Skeletons in our closet. Revealing Our Past through Bioarchaeology, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000.
Preporučena literatura:
7. članci iz relevantnih znanstvenih časopisa
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu