Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Stjecanje znanja o bitnim karakteristikama bizantske sakralne arhitekture i prateće monumentalne umjetnosti(slikarstvo i mozaici). Kroz tematiziranje najznačajnijih ostvarenja bit će omogućen uvid u razvoj bizantske arhitekture od njezinog prvog procvata u 6. st. (Justinijanovo doba), preko prijelaznih stoljeća (7. i 8.), do ponovnog velikog procvata u srednje-bizantskom periodu (9. do 12. st.). Kroz usvajanje gradiva studenti se osposobljavaju za prepoznavanje i interpretaciju bizantskih spomenika u Hrvatskoj
Metode podučavanja: Predavanja uz korištenje ilustrativnog materijala. Analiza tipoloških karakteristika bizantske arhitekture na temelju objavljene građe i interpretacija liturgijske uvjetovanosti oblika i pojedinih segmenata građevina.Upućivanje na temeljne ikonografske i stilske karakteristike bizantske umjetnosti, definirane u relevantnoj literaturi.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Kingsport 1986, poglavlja o bizantskoj arhitekturi od 6. st. do kraja srednje-bizantskog perioda.
2. A. Grabar, Vizantija, Novi Sad 1969.
3. T. Marasović, "Quincunx" u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije, Starohrvatska prosvjeta 20/1990, 215-224.
4. J. Martinović, Prolegomena za problem prvobitne crkve sv. Tripuna u Kotoru, PPUD 30/1990, 5-27.
5. M. Prelog, "Međurazdoblje" (305-1105.g.) i bizantski faktor u umjetnosti istočne obale Jadrana, Djela 2, 83-106.
6. I. Fisković, Adriobizantski sloj zidnog slikarstva u južnoj Hrvatskoj, u zborniku Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Zagreb 1996, 371-385.
Preporučena literatura:
7. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Sources and Documents, New Jersey 1972.
8. T. F. Mathews, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, Pennsylvania State University 1971.
9. D. Talbot Rice, Byzantine Art 1968.
10. I. Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb 1987
11. C. Mango, Byzantine Architecture, Milano 1978.
12. E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making, London 1977.
13. R. J. Mainstone, Hagia Sophia, New York 1988.
14. Ch. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom 4. Jh. Bis zur Mitte des 8. Jhs., Wiesbaden 1960.
15. K. Weitzmann, Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago 1971
16. K. Weitzmann, Various Aspects of Byzantine Influence on the Latin Countries from the sixth to the twelfth century, Dumbarton Oaks Papers 20/1966, str. 1-24.
17. Brojni drugi radovi u časopisu Dumbarton Oaks Papers (posvećeni različitim temama bizantske umjetnosti na Istoku i Zapadu).
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu