Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik za akademske potrebe 3
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 30(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. Tina Miholjančan
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje i razvijanje tehnika pisanja preglednog rada iz područja struke, usvajanje vokabulara struke.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chazal, E., Moore, J. (2013): Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Advanced / C1. Oxford: Oxford University Press.
2. Van Geyte, E. (2013): Writing. Collins EAP. London: HarperCollins Publisher Bailey, S. (2003): Academic writing. A handbook for international students. Abingdon, Oxon: Routledge.
Preporučena literatura:
3. Chazal, E., McCarter, S. (2012): Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Upper-Intermediate / B2. Oxford: Oxford University Press
4. Jordan, R.R. (2010): Academic Writing Course: study skill in English. Harlow: Longman Pearson
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Engleski jezik za akademske potrebe 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu