Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Francuski jezik za akademske potrebe 3
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Jagoda Večerina
Izvođači: Jasna Ćirić ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje i razvijanje francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku, te savladavanje vještina izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i vokabulara jezika za akademske potrebe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1) A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Saampsonis, M. Waendendries : Alter ego 2, Hachette, Paris, 2006.
Preporučena literatura:
2. 1) Grevisse, Le bon usage, gramatika francuskog jezika 2) M. Gregoire, O. Thievenaz, Grammaire progressive du francais, CLE international, Paris, 1995 3) Vježbe i materijali sa internetskih stranica .
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Francuski jezik za akademske potrebe 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu