Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest antropologije
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek
Izvođači: dr. sc. Tibor Komar ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj je kolegija dati kritički pregled i studentima dodatno učiniti bliskim ključne ideje, znanstvenike i teorijske pravce od začetka antropološke misli do danas. Na kolegiju će se, između ostaloga, obraditi sljedeće teme: počeci znanstvenoga proučavanja čovjeka, prosvjetiteljstvo i romantizam, evolucionizam, difuzionizam, viktorijansko razdoblje, klasična sociologija, četiri utemeljitelja antropologije, institucionalizacija antropologije, škola kultura i ličnost, "srodstvologija", funkcionalizam, neoevolucionizam i kulturna ekologija, teorija sustava, simbolička antropologija, strukturalizam, strukturalni marksizam, politička ekonomija, refleksivnost, etnicitet, teorija prakse, sociobiologija, postkolonijalizam i globalizacija.
Metode podučavanja: Na predavanjima i seminarima očekuje se aktivno sudjelovanje studenata raspravom, komentarima, seminarskim izlaganjem te pisanjem reakcijskih tekstova.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit - 70 %, aktivnost u nastavi (dolaženje, seminarska izlaganja, sudjelovanje u raspravama) - 30 %
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Eriksen Thomas Hylland & Finn Sivert Nielsen: A History of Anthropology, Pluto Press, 2003.
2. McGee, R. Jon & Richard Warms: Anthropological Theory: An Introductory History, McGraw-Hill, 2007.
Preporučena literatura:
3. Levi-Strauss, Claude. The Structural Study of Myth.
4. Turner, Victor. Betwixt and Between: The Liminal Period in Rite de Passage
5. Douglas, Mary. Purity and Danger.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu